Muzikoterapie jinak

Muzikoterapie jinak

V rámci udržitelnosti EU OPVK na naší škole probíhá mnoho aktivit - grafomotorika, ZTV, canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie. A právě muzikoterapii nám 5. 6. 2013 přijel zpestřit pan Radek Štětkář, který ji pojal velmi neobvyklým způsobem. Zapojil do společné práce všechny zúčastněné žáky speciální školy a žáky 1. 2. ročníku školy praktické. Každý si vybral hudební nástroj – rumba koule, bonga, tamburíny a jiné etnické nástroje, a takto vzniklé hudební těleso hrálo přesně podle pokynů dirigenta p. Štětkáře. Bylo úžasné pozorovat, jak na něj žáci spontánně reagovali – zapojovali se hojně do hudebních her, byli velmi uvolnění. Kromě hudby žáky velmi zaujalo vyprávění p. Štětkáře z cest po Africe. Vrcholem byla ukázka afrických tanců. Všem se muzikoterapie líbila a už teď se těšíme na příští rok, kdy se opět uvidíme.

Za kolektiv speciální školy, Mgr. Vlasta Kovářová