Na dobrém bidle - ve Vysokém Poli

Na dobrém bidle - ve Vysokém Poli

Ve dnech 16.-18.9. 2015 se 10 žáků základní školy speciální zúčastnilo Pobytu v přírodě. Pobyt proběhl v rámci projektu Zlínského kraje „Dotyky přírody ve škole“, který je zaměřen na environmentální výchovu.

Vyrazili jsme do Envicentra ve Vysokém Poli, které již dobře známe a kde nám je vždy moooooc dobře. Přivítalo nás krásné počasí a ještě krásnější prostředí, ve kterém jsme strávili 3 dny. Děti se během pobytu seznámily se zvířaty, které žijí na statku a projely se vozem taženým koňmi Bonou a Bárou. Žáci poznali i ovečky a byli seznámeni se zpracováním jejich vlny ( plstěním si zkusili vytvořit dárek pro své blízké ). Povídali jsme si, co všechno se dá pěstovat na zahrádce a na zahradě a o sklízení úrody. Poté si žáci vyzkoušeli zpracování podzimního ovoce - jablek ( pečení štrůdlu a moštování z jablíček ). Na Cestě zdraví jsme se seznámili s některými druhy bylinek a z některých jsme později ochutnali i čaj. Kromě štrůdlu a moštu jsme vyzkoušeli i opékané špekáčky, na jejichž přípravě se podíleli i žáci. Všechny pedagogické pracovníky překvapili žáci svou samostatností ,radostí a zájmem při různých aktivitách. Všichni jsme byli nadšeni a doufáme , že se ještě v budoucnu vrátíme zpět. Chtěli bychom hlavně poděkovat všem zaměstnancům Envicentra, hlavně paní Radce Brtišové a Věrce Janíkové za jejich úžasný přístup k našim žákům, vstřícnost, ochotu a za nádherné výukové  programy, které nám přichystaly.

Mgr. Daniela Surá