„ Na vánoce dlúhé noce…“

„ Na vánoce dlúhé noce…“

Čas vánoční je nejkrásnější čas v roce. Lidé jsou pospolu, obdarovávají se a kolem nich se line poezie vánoc. Dodržují se i různé vánoční zvyky a v naší škole jsme taky jeden z nich dodrželi, a to společné zpívání vánočních koled s cimbálovou muzikou Valašsko. Příjemnou atmosféru nám zpestřili i žáci ZUŠ Kostka se svým programem vánočních písní.

Žáci, rodiče i pedagogové školy si užili krásný adventní čas, zatančili si, zazpívali. Ochutnali také  cukroví, které žáci napekli v hodinách pracovního vyučování a ve školním klubu. Spokojeni s vánoční náladou se pak ubírali do svých domovů.

Velké poděkování s přáním jen všeho dobrého do nového roku patří cimbálové muzice Valašsko za jejich vřelý a lidský vánoční dar.

Mgr. Vlasta Kovářová