NÁCVIK PRVNÍ POMOCI

NÁCVIK PRVNÍ POMOCI

Tak jako 2. třída tak i 3. třída absolvovala 12. 11. besedu s praktickým cvičením první pomoci s pracovnicí ČČK paní Janou Sklářovou.  Děti pracovaly se šátkem, obvazy a náplastmi. Naučili se ošetřovat hlavu i končetiny. Beseda byla pro děti velmi přínosná.

třídní učitelka Mgr. Pavla Andrýsková