Nástavbový kurz Bazální stimulace

Nástavbový kurz Bazální stimulace

Ve dnech 9. – 10.12. 2014 proběhl na ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská. Nástavbový kurz  Bazální stimulace. Ten obsahově navazuje na témata kurzu základního.  Jsme rádi, že nám byl umožněn nástavbový kurz, který nás obohatil o další techniky potřebné pro lepší rozvoj našich žáků ( taktilně haptická, optická, orofaciální stimulace a jiné). Všechny techniky získané v obou kurzech jsme plně zařadili do individuálního vzdělávacího plánu žáků. Touto cestou děkujeme Institutu bazální stimulace  i panu MUDr. Zdeňkovi Novotnému za profesionální přednášku obohacenou zajímavými příklady z praxe.

                                                                                                                                 

Za pedagogy speciální školy, Vlasta Kovářová