Nakresli rally!

Nakresli rally!

V pátek dne 04. dubna 2014 odpoledne se v zámku Kinských předávala ocenění za vítězné výtvarné práce soutěže vyhlášené u příležitosti XXIII. ročníku konání Valašského rally. Soutěž vyhlásil AutoMotoKlub Rallye Sport Vsetín ve spolupráci se Základní školou Vsetín – Sychrov. Akci zaštítil poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Petr Kořenek. Soutěžní klání bylo obesláno téměř 300 příspěvky z mateřských, základních a středních škol. Oceněno bylo 22 jednotlivců a 5 kolektivů. Nela Pavlištíková a Filip Žiga ze 3. třídy – žáci výtvarného kroužku a David Tulej ze speciální školy získali Pohár soutěže a diplom. Oceněné práce jsou vystaveny v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Všem oceněným žákům blahopřejeme.

Mgr. Vlasta Březovská, vedoucí výtvarného kroužku