Návštěva hasičské zbrojnice

Návštěva hasičské zbrojnice

V úterý 13. června navštívili žáci školní družiny v našem městě hasičskou zbrojnici. Hasiči děti velmi ochotně seznámili s areálem hasičského sboru. Děti si mohly prohlédnout hasičské vozy, jejich vybavení a blíže poznat techniku, která pomáhá nejen při hašení požárů, ale například i při záchraně lidských životů. Velkým zpestřením v tomto horkém slunečním dni bylo, že si děti mohly vyzkoušet stříkání z hadice, které bylo pro ně velkým zážitkem.

Děkujeme pánům hasičům za jejich čas, trpělivost a program, který si pro nás připravili. Návštěva u nich byla velmi poučná a zábavná zároveň.

Za kolektiv vychovatelek Bc. Lenka Šuláková