Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Vsetíně

Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Vsetíně

Dne 4.11.2019 se vycházející žáci zúčastnili besedy na ÚP ve Vsetíně. Informační a poradenské středisko v rámci besedy seznámilo žáky nejen s novými pojmy, např. Národní soustava povolání. Žáci vypracovali orientační test zájmů, který jim měl být nápomocen při jejich rozhodování, kterou střední školu si vybrat. Byli seznámeni se situací na trhu práce, evidencí klientů na ÚP, statusem studenta a jinými důležitými informacemi. Také byli upozornění na nejčastější přešlapy při volbě střední školy. Žákům se beseda velmi líbila. Snad jim aspoň trochu pomohla ve správném rozhodnutí. 

  

Mgr. Radka Třetinová