Návštěva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně

Návštěva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně

Dne 01.10.2019 žáci 4. třídy ZŠ praktické zahájili pravidelné besedy v Masarykově veřejné knihovně. Tématem tohoto setkání byla etiketa a slušné chování. Paní knihovnice si připravila zajímavé hry na toto téma. Žáci se museli těchto her aktivně zúčastnit, přemýšlet, což bylo docela složité. Následně museli pantomimicky vyjádřit, jak se slušně chovat a naopak, jaké chování je naprosto nevhodné. Jednalo se o chování v hromadné dopravě, v divadle, jak stolovat, pomáhat starým lidem apod.

Ve druhé části se žáci seznámili s různými národy světa a dozvěděli se o rozličných způsobech chování v zemích, jako jsou Japonsko, Indie, Velká Británie apod.

Pro žáky byla tato beseda částečně náročná, ale velmi přínosná, aby si uvědomili, jak se chovat vůči ostatním.

 

Mgr. Pavla Andrýsková, Ba. Lenka Burdíková