Návštěva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně

Návštěva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně

Naposledy v letošním školním roce navštívili v měsíci květen postupně žáci 1. až 3. třídy ZŠ praktické  Masarykovu veřejnou knihovnu. Osvědčila se nám také v rámci vzájemného poznávání a sbližování spolupráce s žáky ZŠ speciální. Již po druhé se zde na programu setkali žáci 3. třídy společně s dětmi z třídy paní učitelky Růžičkové.

Tentokrát paní knihovnice měla pro žáky připravený program s názvem „Kouzelná baterka“. Nejprve se žáci zamýšleli nad tím, co by s takovou kouzelnou baterkou dělali, zda by jim přinesla užitek, nebo naopak by jim mohla uškodit. Po těchto úvahách je pak paní knihovnice seznámila se samotnou knihou „Kouzelná baterka“. Poznali chlapcem Frantíka, který dostal takovou baterku. Dozvěděli se, co s ní oživil a co pak tyto oživlé předměty dělaly. Byl to velmi poutavý příběh, plný humoru. Žáky pak zaujalo zvířátko z PET láhve, které vyrobila paní knihovnice, podobné jako měl v knize Frantík. Na závěr si nakreslili své zvířátko z PET láhve a vymysleli mu jméno.

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci v příštím školním roce s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetím.

    Mgr. Pavla Andrýsková