Návštěva nemocnice Vsetín

Návštěva nemocnice Vsetín

Dne 23. 11.  2016 se žákyně 6. – 9. třídy zúčastnily ve Vsetínské nemocnici „Edukační přednášky a diskuze spojené s exkurzí“.

Přednáška se skládala ze tří částí:

-První část prezentace s názvem „Jak se chránit před brzkým těhotenstvím, rizika předčasného mateřství“ dívky seznámila paní doktorka gynekologického oddělení MUDr. Katarína Kuníková, která s dívkami probrala, jak se chránit před těhotenstvím, jaká jim a plodu hrozí rizika, když jsou náctileté.  Ke konci prezentace mohly dívky klást otázky paní doktorce na to, co je zajímalo.

-Druhá část prezentace s názvem „Něco málo o HIV/AIDS“ přednesla paní doktorka, vedoucí epidemiologie KHS Zlín MUDr. Jana Hošková.  Paní doktorka vysvětlila dívkám rozdíl mezi pojmem HIV a AIDS. Vysvětlila, jak se mohou lidé nakazit, čeho by se měli vyvarovat a před čím by se měli chránit, aby se nenakazili. Na konci prezentace dívky kladly paní doktorce spousty otázek.

-V třetí části si dívky prohlédly prostory Gynekologicko – porodnického oddělení v nemocnici pod vedením Mgr. Pavel Šupka a Bc. Milena Fusková. Zde si dívky  mohly prohlédnout celé porodní oddělení.

Všechny odborné přednášky s exkurzí byly velmi poučné, dívky si odnášely plno nových dojmů a poznatků do praktického života.

Mgr. Hana Nováková