Preventivní program – Škodlivost kouření

Preventivní program – Škodlivost kouření

Dne 14. 11.  2017 se žáci 5. – 8. třídy zúčastnili Preventivního programu „Škodlivost kouření“. Tato akce proběhla ve Vsetínské nemocnici a.s.

S problematikou kouření seznámila žáky paní Ing. Petra Žídková z Krajské hygienické stanice s připravenou prezentací pod názvem „Moderní je nekouřit“. S žáky probrala, jak kouření škodí zdraví, jaká způsobuje závažná onemocnění např. srdce, plic, cév. Vysvětlila žákům, že kouření se nepodepisuje jen na zdraví kuřáků, ale ohrožuje také lidi, kteří musí vdechovat cigaretový kouř pasivně.

Pro žáky byla zajímavá praktická ukázka na panence, které byla zapálena cigareta. Na panence žáci viděli, jaké škodlivé látky se z kouření do těla člověka dostávají.

Druhou částí preventivního programu byla prohlídka Plicního oddělení s možností orientačního spirometrického vyšetření pod vedením MUDr. Lanžhotské. Pro žáky byla prohlídka velmi zajímavá a někteří si spirometrické vyšetření vyzkoušeli.

Přednášky byly pro žáky velmi poučné a odnášeli si plno nových poznatků do praktického života. Žáci se na závěr shodli, že nevěděli, do jaké míry je kouření nebezpečné a kolik škodlivých látek z cigaret se jim do těla dostane.

Mgr. Hana Nováková,  školní metodik prevence