Návštěva u hasičů

Návštěva u hasičů

Pozvání k profesionálním hasičům ve Vsetíně přijali žáci 5. a 9. třídy dne 21. 6. 2019 s velkým nadšením. Hasiči již mnohokrát vedli besedy a přednášky na naší škole, ale přijít se podívat přímo k hasičům, byl pro děti velký zážitek. Věnoval se jim celý hasičský tým, žáci si prohlédli všechna hasičská auta zvenku i zevnitř, drželi nářadí, hadice a každý si vyzkoušel hašení na cíl. Žáci byli nadšeni, měli spousty otázek, které jim byly všechny zodpovězeny. Spokojení a mokří jsme odcházeli zpět do školy. Moc hasičům děkujeme za jejich čas, který nám věnovali a těšíme se na další setkání s nimi.

Za žáky i učitele Mgr. Radka Třetinová