Návštěva v hasičské zbrojnici.

Návštěva v hasičské zbrojnici.
Dne 10. 4. 2019 jsme spolu s žáky 4. a 3. třídy Základní, mateřské a praktické školy Vsetín, Turkmenská 1612 navštívili pracoviště hasičů. Po uvítání nám členové hasičského sboru předvedli, jaké mají zázemí ve zbrojnici a jak jsou vybaveni technikou. Naučili jsme se pojmenovat jednotlivé součásti výzbroje. Detailně jsme se mohli podívat na prvky, které hasiči při zásazích používají. Prolezli jsme si kabinu hasičského auta a nakonec jsme si vyzkoušeli jak se hasí proudem vody - je to velice těžké hadici udržet ve správném směru.
Byla to pro naše žáky obrovská zkušenost, pochopili náročnost hasičské práce jak na fyzickou sílu tak i na odbornost a vzdělání. Všem mužům, kteří se o nás starali patří velké poděkování. Naše návštěva se uskutečnila v rámci preventivního programu školy.
 
Ing. Horsáková - třídní učitelka 4.třídy.