Nemocnice Vsetín pomáhá dětem

Nemocnice Vsetín pomáhá dětem

Úterý 17.3.2015 k nám zavítala milá návštěva – p. Plačková, tisková mluvčí z nemocnice Vsetín.  Paní Plačková nám předala 4 pytle nasbíraných vršků z PET lahví pro Péťu Žlebka a jeho spolužáky. Sběr vršků s cílem ještě více pomoci žákům s těžkým postižením ve speciální škole byl aktivitou rodičů. Za to, že se připojila i nemocnice Vsetín srdečně děkujeme. Velice si toho vážíme. Děkujeme všem za laskavost, vstřícnost a ochotu pomoci žákům speciální školy. Díky této akci můžeme opět zpestřit výuku našim žákům zakoupením kompenzačních nebo výukových pomůcek pro jejich všestranný rozvoj. Těšíme se na další spolupráci.

Za kolegy i žáky speciální školy,   Mgr. Vlasta Kovářová