„Než dospělost roztáhne svá křídla…“

„Než dospělost roztáhne svá křídla…“

„Než dospělost roztáhne svá křídla“, budou se studenti Praktické školy jednoleté po roční odmlce opětovně scházet v prostorách školy a poznávat svět zejména po jeho praktické stránce. Budou se učit novým dovednostem, prohlubovat již osvojené a získávat mnoho zkušeností i potřebnou sebedůvěru a jistotu při práci i budování vlastního života.

  V péči o domácnost se kupříkladu setkáme se všemi jejími atributy  jako jsou běžný úklid, praní, žehlení, drobné opravy oděvů až po přípravu jednoduchých jídel, včetně stolování. Dále práce dílenské, péče o venkovní prostory, zahradu a také nalézání řešení pro situace, které přináší každodenní život. Právě začínáme…

Mgr. Petra Merhautová