Obrázky pro „Konto Bariéry“

Obrázky pro „Konto Bariéry“

Lužánky - středisko volného času v Brně vyhlásilo další ročník přehlídky dětských výtvarných prací. V soutěžním tématu „Jaro“ – inspirováno uměleckým dílem se spojily dvě užitečné aktivity. První byla vyhledávání a seznamování s různými malíři a jejich zpracováním jara a druhá nápodoba vybraného díla vlastním stylem. Žáky tato práce velmi zaujala a tomu odpovídaly i velmi vydařené obrázky. Ty jsme tentokrát odeslali elektronicky, ale dobře je schovali pro případné vyžádání originálů z důvodu možné výhry.

Mgr. Ivana Kahánková