Ocenění pro „Vynikajícího začínajícího pedagogického pracovníka"

Ocenění pro „Vynikajícího začínajícího pedagogického pracovníka"

U příležitosti Dne učitelů město Vsetín předalo ocenění nejlepším pedagogům. Zaplněný sál Domu kultury tak mohl 10. dubna zatleskat oceněným učitelům za jejich kvalitní práci. Z rukou starosty Jiřího Růžičky a místostarostů Simony Hlaváčové a Tomáše Pifky převzala ocenění i pedagogická pracovnice z naší školy, a to paní učitelka Jitka Orságová.

Ocenění převzala za: 

„Vynikající začínající pedagogický pracovník (do 5 let praxe)“

Ocenění si Jitka Orságová zasloužila za své pracovní na­saze­ní, odbornost, trpělivost, kreativitu, lás­ku k dě­tem a soustavné objevování nových metod v práci s autisty a s dětmi se speciál­ními potře­bami.

Poděkování a přání za všechny kolegy předala paní učitelce ředitelka školy osobně, na pedagogické poradě.

Mgr. Vlasta Kovářová