Opět na Hájence …

Opět na Hájence …

V pátek 14. 10. 2016 žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně.

Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde byli rozděleni do čtyř skupin a pod vedením instruktorů akreditované organizace Alcedo Vsetín plnili v každé skupině úkoly zaměřené především na environmentální výchovu, terénní biologii a ochranu přírody. Žáci poznávali jehličnaté a listnaté stromy v lese, zaměřili se na paletu podzimních barev kolem sebe, zahráli si hru na evoluci a seznámili se s živočichy žijícími v  biotopu lesního potoka. Také prozkoumali bylinky na zahrádce a pomazlili se s místními přítulnými kočkami.

Skupiny vystřídaly všechny čtyři stanoviště a snažily se co nejlépe splnit všechny úkoly. Na závěr žáci, učitelé a instruktoři zhodnotili splněné úkoly a vybrali nejlepší skupinku. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny.

Aktivita byla hrazena Zlínským krajem v rámci Podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ a je součástí projektu Dotyky přírody ve škole – pokračujeme.

Mgr. Věra Kvasnicová