Pes – přítel člověka

Pes – přítel člověka

O tom, že je pes opravdu velký kamarád jsme se mohli přesvědčit na vlastní kůži v rámci projektového dne, který se u nás ve škole uskutečnil v úterý 22. 9. 2020.  Tento den k nám přijala pozvání velmi milá a ochotná paní Pavlína Dujková, která působí jako pedagog-instruktor CT týmu. Paní Dujková se společně s pejsky Benžim a Elsou věnuje tzv. canisterapii, neboli pomocné léčebné metodě, jež využívá pozitivního vlivu psa na klienta.

        Projektový den jsme zahájili v tělocvičně ZŠ speciální. Žáci si vybrali jim příjemná místa k sezení, udělali si pohodlí. Poté je paní instruktorka seznámila s tím, co se bude dít. Pověděla jim pár informací o pejscích, upozornila na situace, které v přítomnosti psů mohou nastat a také na to, jak se k pejskům správně chovat. Následně přivedla prvního z canisterapeutických psů Benžiho. Benži se za zvuku hudby přivítal s každým  žákem, nechal se od každého pohladit. Toto přivítání bylo provázeno velkou radostí ze strany žáků.  Následovala cvičební „procházka“ s pejskem, kdy si každý mohl vyzkoušet, jak se vodí pejsek na vodítku. Následně paní instruktorka žákům ukázala, jak pejska po dobře odvedené práci odměnit a dát mu pamlsek. Poté následovala krátká přestávka.

Ve druhé části projektového dne se pejsci vystřídali. Paní instruktorka přivedla druhého psa – fenečku Elsu. Elsa se opět s každým žákem  nejdříve přivítala. Následovala ukázka  základního výcviku poslušnosti psa. Žáci mohli formou praktických ukázek vidět, co všechno asistenční pes dokáže. Jednalo se například o ukázky donesení léků nemocnému, přinesení ztraceného klíče od domu, sundání rukavic, případně ponožek…Žáci byli zapojeni do činnosti s praktickým vyzkoušením si přímých povelů a poslušnosti psa.

Závěrem si žáci mohli vyzkoušet tzv. „psí masáž“, kdy došlo k celkovému zklidnění žáků.  Po této relaxaci se žáci s pejskem rozloučili a s příjemným pocitem, plni zážitků odcházeli domů.

Z celého srdce děkujeme paní Pavlíně Dujkové a pejskům Benžimu a Else za velmi přínosný a krásně strávený projektový den. Budeme se moc těšit na další návštěvu!

Akce probíhala v rámci projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Za žáky ZŠ speciální Mgr. Radka Šuláková