Plavu si a nevím jak, plavu prsa, plavu znak…..

V období září  až do 20.12. absolvovali  žáci ZŠS  základní plaveckou výuku  v městských lázních Vsetín, pod odborným vedením pedagogů z Plavecké školy Valašské Meziříčí. Všichni žáci se velmi na každý pátek těšili, užívali si pobytu ve vodě, zdokonalovali si techniky plavání a především se i otužovali.

Na závěrečné hodině se žáci vydováděli tobogánu.  Žáci dostali za odměnu, snahu a odvahu diplom s odznakem a drobné cukrovinky.

Mgr. Vlasta Kovářová