Poděkování firmě Austin, s.r.o. za sponzorský dar pro ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín, Turkmenská

Poděkování firmě Austin, s.r.o. za sponzorský dar pro ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín, Turkmenská

Děti ze Základní, Mateřské a Praktické školy Vsetín, Turkmenská (Vsetín – Ohrada) sice mají k dispozici velkou školní zahradu, ale když pomineme dvě fotbalové branky, tak bez jakýchkoli herních prvků. Při pohledu na tento prostor nás napadnou slova písničky rockové kapely Katapult: „A co děti? Mají si kde hrát?“ Těžko bychom ve Vsetíně a v jeho okolí hledali školu či školku, která nemá vlastní vybavené hřiště, nebo alespoň v jejím bezprostředním okolí.

Je však potřeba říci, že v minulých letech škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí,
v jejímž rámci dostala zateplení, novou fasádu i elektroinstalaci a provedeny byly mnohé další nezbytné stavební úpravy umožňující bezproblémový provoz školy.

V současné době přicházejí na řadu úpravy venkovních prostor školy. Vizí do budoucna je postupně vybudovat pro žáky slušné vnější zázemí pro různé aktivity, výukové i volnočasové a zajistit jim velmi žádaný a zároveň bezpečný herní prostor v areálu školy.

V návaznosti na dobrou spolupráci s Austinem v minulých letech jsme si dovolili požádat firmu o příspěvek na zakoupení kryté prolézačky s houpačkami, skluzavkou a dalšími herními prvky. Ta bude využita hlavně po vyučování, kdy děti tráví čas ve školní družině a návštěva vybavených dětských hřišť na Ohradě je z časových důvodů vyloučena. Vybrali jsme takové herní prvky, které jsou uzpůsobeny potřebám i náročnému chování našich žáků (zejména děti s kombinovaným postižením a autismem). Poskytli bychom tak dětem velmi žádaný a bezpečný hrací prostor, který by se nacházel v bezprostřední blízkosti školy.

K naší velké radosti žádosti o sponzorský dar firma vyhověla a náš projekt podpořila. Firmě Austin Detonator patří velký dík za finanční dar, který nám byl za daným účelem věnován.

Zbývá dodat, že na poskytnutý dar se složili návštěvníci akce Dne pootevřených dveří spolu se zaměstnanci v rámci dobrovolného vstupného, za což jim patří velké poděkování. Firma Austin Detonator pak vybranou částku zdvojnásobila na celkových 50 922 Kč. Děkujeme!

Mgr. Eva Hrabovská