Poděkování firmě Glass Service

Poděkování firmě  Glass Service

Srdečně děkujeme firmě Glass Service za sponzorský dar formou převozu víček od PET lahví.  Za získané finance zakoupíme pro  žáky speciální školy potřebné vzdělávací pomůcky.