Poděkování firmě H&B delta

Poděkování firmě  H&B delta

Děkijeme firmě H&B za poskytnutí významného finančního daru naší škole. Získané finanční prostředky budou použity na nákup vyukových a kompenzačních pomůcek pro žáky.