PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ INPRAISE

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ INPRAISE

Srdečně bychom chtěli poděkovat firmě INPRAISE za krásný sponzorský dar – promítací plátno v hodnotě 3000Kč. Plátno je umístěno v aktivizační místnosti, kde bude sloužit ke zpestření a obohacení výuky. Ještě jednou moc děkujeme.

 

Kovářová Karolína