Poděkování firmě Stín Kovo s.r.o.

Poděkování firmě Stín Kovo s.r.o.

Děkujeme majiteli firmy Stín Kovo s.r.o. panu Ing. Karlu Peltsarszkému  za sponzorský dar čtyř žaluzií do pracovny učitelek Základní školy a Mateřské školy při Dětském oddělení Vsetínské nemocnice a.s.. Paní Šafaříkové, Orságové a panu Vajdyšovi za laskavé vyřízení     a rychlou montáž.

Mgr. Simona Dobiásová – učitelka, Bc. Iva Mikulíková