Poděkování

Poděkování

Pedagogové a žáci ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín – speciální škola srdečně děkují všem obyvatelům  obce Poličná u Valašského Meziříčí , za velkou ochotu a laskavost, kterou projevují našim žákům sběrem vršků z PET lahví. Máte  náš obdiv, že se podílíte na charitativní činnosti, která je pro naše žáky velmi přínosná. Díky této akci zakupujeme našim žákům rehabilitační, kompenzační a výukové pomůcky, které rozvíjí jejich vědomosti, dovednosti a návyky nutné pro začlenění do běžného života.

Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy