Podzim přichází …

Podzim přichází …

Letošní školní rok jsme v nemocnici zahájili tak trochu jinak. Z důvodu stavebních prací v pavilonu K (Čtyřlístek) se totiž dětské oddělení na dobu nezbytnou přestěhovalo do 3. patra pavilonu G (Triangl). A i zde jsme si již oddělení nazdobili do pestrobarevných barev podzimu. Draci nám poletují mezi okny a lesní zvířátka si hlídají, aby se všem dětem u nás, i přes bolístky, líbilo.

Karolína Kovářová, Simona Dobiasová