PODZIM V DRUŽINĚ S4

PODZIM V DRUŽINĚ S4

Září a říjen utekly jako voda a my se v družině ani chvíli nenudili. Krásného počasí jsme využívali k procházkám po okolí, pouštění draka a pobytu na hřišti. Přírodniny, které jsme nasbírali na vycházkách, jsme využili při výtvarných činnostech.  V pracovních činnostech jsme několikrát navštívili školní dílny.  Velmi rádi také chodíme do tělocvičny a aktivizační místnosti, kde hrajeme různé hry.

Bc. Nikola Dědková