Podzim v přípravce

Podzim v přípravce

Podzimní měsíce v naší přípravce jsou vždy plné překvapení. Děti se seznamují se svými novými kamarády, s pedagogy a s prostorami třídy i školy. K podzimu již neodmyslitelně patří listí, kaštany a dýně, tak jsme ani my nezůstali opodál a s žáky si nejen tvořili zvířátka z kaštanů, ale společně jsme si i vydlabali dýni. Co vše je v takové dýni ukryto a jak krásně svítí, bylo pro některé velkým překvapením. Naši žáci se již od prvního dne učí nejen pracovat se svými denními režimi, s pracovními a procesuálními schématy, ale především u nich rozvíjíme komunikaci, ať už verbálně či prostřednictvím alternativní komunikace VOKS. V rámci inidivuální výuky již za první měsíce žáci dosáhli významných pokroků, z čehož máme obrovskou radost. V naší třídě během výuky využíváme nejen speciálně pedagogické metody, ale některé z žáků již druhým rokem seznamujeme i s hejného matematikou, z níž využíváme prostředí krychlových staveb a parket. Ve výuce hojně využíváme iPadů a letošní novinkou je, že někteří z žáků si práci s iPadem osvojili na takovou úroveň, že si v iPadu sami tvoří své zážitkové deníčky!
Odpolední hodiny žáci tráví společně v družince, kde jsou pro ně připraveny pestré volnočasové aktivity. Žáci v družince pravidelně navštěvují smyslovou i aktivizační místnost a tělocvičnu. V rámci výtvarné výchovy společnými silami tvoří výrobky z keramické hlíny a v hudební výchově se věnují nácviku tanečku „Měla babka čtyři jabka.“ Poslední slunné dny žáci trávili na hřišti či na procházce.
Každý den je pro nás něčím nový a každý den si společně užíváme spoustu zábavy. V tomto roce třídu navštěvuje 5 dětí a věříme, že se z nás brzy stane nerozlučná parta kamarádů jako v předchozích letech. V posledních týdnech již pilně nacvičujeme představení na vánoční besídku, tak se nechte překvapit, co jsme si pro vás připravili.

Mgr. Soňa Špitálská, Kristýna Machalcová, Bc. Helena Nedbálková