Podzimní péče o stromy a keře

Podzimní péče o stromy a keře

V září 2020 proběhla 1. etapa realizace projektu s názvem Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi, pokračujeme..., který navazuje na projekt obdobného názvu z loňského školního roku. Před budovou naší školy bylo vytvořeno další venkovní pracoviště z okrasných stromů a keřů, o které se budou žáci naší školy starat. Zahradnická firma provedla úpravu pozemků a poté vysadila zvolené stromy a keře. Do vytvoření konečné podoby pracoviště se zapojili zejména žáci Praktické školy jednoleté, u nichž jsou pěstitelské práce součástí jejich vzdělávacího programu.  Žáci se naučili, jak stromy a keře správně zalévat, ošetřovat, připravit na zimní období, seznámili se s novými druhy rostlin, jejich funkcí a užitkem v zahradě. Práce na naší malé školní zahradě je zajímá, baví a těší se na její pokračování.

Projekt je realizován z dotace Zlínského kraje s finanční spoluúčastí Spolku rodičů a přátel školy.

 

Mgr. Věra Kvasnicová

školní koordinátorka EVVO