Podzimní slunečná Hájenka

Podzimní slunečná Hájenka

V úterý 30. 9. 2014 se žáci 1. stupně opět zúčastnili terénního výukového programu s brannými prvky na Hájence v Semetíně. Aktivity se zúčastnilo celkem 22 žáků 1. - 5. ročníku ZŠ praktické. Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili za krásného slunečného podzimního dne na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde je pedagogové rozdělili do čtyř skupin a pod vedením instruktorů akreditované organizace Alcedo Vsetín plnili v každé skupině úkoly s brannými prvky zaměřené především na environmentální výchovu. Byly to lezení v úvazu ve vysoké síti, odlévání stop, rozvoj obratnosti a koordinace pohybů s cvičebními pomůckami a sdělení pocitů na výtvarném ztvárnění vlastní ruky. Skupiny vystřídaly všechny čtyři stanoviště a snažily se co nejlépe splnit všechny úkoly. Na závěr žáci, učitelé a instruktoři zhodnotili splněné úkoly a vybrali nejlepší skupinku. Po ukončení terénního výukového programu autobus dopravil žáky zpět do Vsetína. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny. Aktivita byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Mgr. Věra Kvasnicová