Podzimní tvoření

Podzimní tvoření

Pro podzimní tvoření 22. 10. 2019 jsme si tentokrát na pomoc přizvali Křemílka a Vochomůrku. Společně s dětmi poznávali plody podzimu, jako jsou kaštany, žaludy, bukvice, šišky ze stromů, listy, větévky stromů a šípky. Z nasbíraných přírodnin jsme společně vyráběli pařezovou chaloupku. U toho jsme si přečetli pohádku ,,Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj“. Aby nám šla práce pěkně od ruky, zazpívali jsme si o nich i písničku. Menší děti si vymalovaly omalovánky s Křemílkem a Vochomůrkou a starší děti si vyrobily jejich postavičky.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kolektiv ŠD a ŠK