Pojďme všichni za zvířátky

Pojďme všichni za zvířátky

Jako každý rok, tak i letos, ve čtvrtek 12.9.2019, se žáci základní školy speciální vydali za zvířátky do ZOO Lešná. Hned u hlavní brány byli žáci seznámeni s areálem ZOO na mapě. Žáci měli za úkol najít dané zvíře a někteří  věděli  i mládě nebo čím se živí…. Starší žáci vyhledávali daná zvířata a přečetli informace o daném zvířeti. Projektový den „ Svět zvířat“ navázal na výuku prvouky, Věcného učení a Člověk a příroda. Žáci si prohloubili znalosti především v oblasti environmentální výchovy, naučili se správnému chování vůči zvířatům a k celé přírodě. Projektový den jsme si všichni užili, počasí nám přálo a příjemně unaveni jsme se vrátili zpět do školy, kde nás čekal výborný oběd.  Projektový den se uskutečnil v rámci realizace projektu „Šablony 2018“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová