Poklady z naší popelnice

Poklady z naší popelnice

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 se žáci 2. stupně ZŠ praktické zúčastnili exkurze s environmentálním zaměřením do Ekolandu ve Starém Městě. Po přivítání pracovníkem Ekolandu se žáci přesunuli do Kongresového centra, kde byl pro ně připraven výukový program Poklady z naší popelnice. Zde se dozvěděli vše o druzích odpadu, jejich správném třídění a způsobech recyklace. Program byl doplněn zdařilým filmem, který odstrašujícím způsobem ukázal, jak si my lidé devastujeme naši planetu odpady. Žáci poté absolvovali jízdu vláčkem Stelinka po celém areálu závodu, což je vlastně sběrna odpadu všeho druhu. Průvodce při projížďce vysvětlil, jaký odpad, kam a jak se ukládá a jak se recykluje. Poté následovala návštěva Kovozoa, kde si žáci prohlédli zvířata v životní i nadživotní velikosti vytvořené především z kovového odpadu. Na závěr se děti podívaly na historickou dřevěnou loď Naděje, kde si zazvonily na lodní zvon a zkusily kormidlovat. Hned vedle lodi stál maják, který všichni také navštívili a prohlédli si areál z ptačí perspektivy. Exkurze se všem velmi líbila, děti se dozvěděly mnoho nového a zajímavého o světě odpadů. Akce byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Za pedagogické pracovníky 2. stupně Mgr. Věra Kvasnicová