"Požární ochrana očima dětí"

"Požární ochrana očima dětí"
V pondělí 20. 6. 2016 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení výtvarné soutěže v sále Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. Na téma "Požární ochrana očima dětí" kreslili a malovali žáci celé školy s velkým zájmem a nasazením. Do soutěže jsme poslali 25 nejlepších prací. V kategorii speciálních škol jsme obsadili první tři místa a získali dvě čestná uznání. 1. místo Dominik Tulej (2. třída), 2. místo Naela Pavlištíková (4. třída), 3. místo Adrian Pačan (6. třída), Melisa Tulejová a Gabriel Tulej (2. třída) čestná uznání. Výkres Naely Pavlištíkové se umístil dokonce na 1. místě v krajském kole. Po předání diplomů a cen nám bylo umožněno prohlédnout si hasičskou zbrojnici a seznámit se s jejím vybavením. Setkání dětí a hasičů bylo moc příjemné a už se těšíme na další společné akce.
Mgr. Ivana Kahánková