Praktická škola U Křížů

Praktická škola U Křížů

Doba adventu, čas předvánoční přímo vybízí k výrobě vánočních dekorací, zkrášlování si domova. Studenti Praktické školy jednoleté obnovili v letošním školním roce dřívější úspěšnou spolupráci s květinářstvím Kříž ve Vsetíně a dne 2.12.2015  pod vedením zkušených zahradnic a aranžérek si mohli vyzkoušet výrobu svícnů na sváteční stůl. Na výběr byly živé větve jehličnanů, spousta třpytivých i přírodních sušených dekoračních materiálů, stuh. Práce nebyla prací, ale zábavou, naučným poznáváním základních druhů jehličnanů, prací s přírodními i technickými materiály. Výsledné svícny si studenti odnesli do svých domovů. Další hodiny praktických činností v květinářství jsou plánovány na leden, ale už nyní se, dle svých vlastních slov, velmi těší. 

Mgr. Petra Merhautová