Přání k novému školnímu roku

Přání k novému školnímu roku

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás i Vaše děti přivítal na začátku nového školního roku 2018/2019. Určitě jste si v období letního volna užili zasloužený odpočinek a načerpali sílu na nadcházející školní rok. V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i soutěže, besedy, exkurze, vycházky, výuka plavání a mnoho dalších aktivit. Pevně věřím a doufám, že i tento školní rok bude ve znamení vzájemné spolupráce a dobrých vztahů, a že se nám společně podaří naplnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Do nového školního roku přeji Vám i Vašim dětem hodně úspěchů, spokojenosti ve škole a hodně trpělivosti.

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy