Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (PVE)

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (PVE)

V úterý 27. 5. 2014 se žáci 2. stupně ZŠ praktické zúčastnili exkurze s environmentálním zaměřením do přečerpávací vodní elektrárny ve Starém Městě. Po příjezdu do Koutů nad Desnou stačili chlapci ještě absolvovat jízdu na lanové klouzačce, poté si nás vyzvedl průvodce a v jeho doprovodu jsme odjeli k dolní nádrži PVE. Zde jsme vyslechli krátkou přednášku o vodních elektrárnách, historii PVE Dlouhé Stráně, o jejích zvláštnostech a specifikách a zhlédli naučný film o vodních stavbách a budování této PVE. Pak jsme opět nasedli do autobusu, který nás vyvezl do nadmořské výšky 1350 m, kde se nachází jedinečná stavba v ČR – horní nádrž PVE. Po prohlídce horní nádrže jsme se rozloučili krásnými výhledy na pohoří Jeseníků a plni dojmů a nových vědomostí ze světa elektráren jsme se vydali na zpáteční cestu.

Mgr. Věra Kvasnicová