Přednáška na téma „TEACCH program - strukturované učení “

Přednáška na téma „TEACCH program  - strukturované učení “

proběhla v úterý 24. 10. pro všechny pedagogické pracovníky ZŠS. Tento princip výchovy a vzdělávání je uplatňován především ve třídách pro děti s poruchou autistického spektra, ale svůj význam má také při vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením či s poruchou komunikace. Tento systém napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává. Učení je navrženo tak, aby minimalizovalo problémy s chováním tím, že prostřednictvím individualizace, strukturalizace a vizualizace vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné. Strukturované učení klade důraz na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou. Prostřednictvím slovního výkladu a metodické příručky doplněné názornými fotografiemi konkrétních úkolů se účastníci přednášky také seznámili nejen se zpracováním strukturovaného úkolu, ale i s volbou úkolů dle náročnosti a dle individuálních schopností daného žáka. V rámci závěrečné diskuze byly zodpovězeny otázky a předány cenné rady, nápady a zkušenosti.

Mgr. Jitka Orságová