Přednáška – Rozvoj slovní zásoby a AAK

Přednáška – Rozvoj slovní zásoby a AAK

Velká většina žáků ZŠS trpí v důsledku různých diagnóz narušenou komunikační schopností. Jelikož je jedním z hlavních cílů vyučujících na ZŠS snaha o maximální zapojení, případně úplnou integraci žáků do běžného občanského života, je nezbytné zaměřit se u žáka zejména na rozvoj schopnosti dorozumívat se. Verbální, neverbální a zejména alternativní komunikace byla tématem přednášky, která se uskutečnila v odpoledních hodinách v úterý 19. 9. a ve středu 27. 9. pro všechny pedagogické pracovníky ZŠS. V rámci přednášky mohli nahlédnout do již vytvořených a v praxi ověřených úkolů. Seznámili se s odbornou literaturou, pracovními listy, metodickými materiály a internetovými odkazy, které se zabývají touto problematikou. Prostřednictvím slovního výkladu, metodické příručky, fotodokumentace, ale i video ukázek, získali jasnou představu o tom, jak systematicky a správně rozvíjet slovní zásobu a verbální, neverbální či alternativní komunikaci v průběhu celého dne a v rámci různých vyučovacích předmětů a dalších školních aktivit. Seznámili se s metodou VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) a s praktickým návodem, jak lze jejím prostřednictvím u žáka rozvíjet nejen alternativní a verbální či neverbální komunikaci, ale i schopnost číst globální metodou. Na závěr přednášky byly zodpovězeny dotazy a vedla se plodná diskuze, kde jsme si společně předali spoustu zajímavých informací, nápadů a cenných rad a zkušeností.

Mgr. Jitka Orságová