Příběhy světla

Příběhy světla

Nadace Masarykova gymnázia za podpory Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy, VOŠ zdravotnické Vsetín vyhlásila výtvarnou soutěž pořádanou v rámci VIII. ročníku Literárního jara ve Vsetíně 2017 pod záštitou básníka Jiřího Dědečka, předsedy Českého centra PEN klubu, a hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.

Žák 3.třídy naší školy Erik Kandrač se v této soutěži  umístil na překrásném 2.místě.

Ve čtvrtek 27. dubna zahájil vernisáž výstavy v krásném prostředí společenského sálu městského úřadu soubor Zvonky Dobré zprávy pod vedením paní Wiery Jelinek. Ceny s přispěním firem Knihy

a učebnice Kalouš  a Austin Detonátor s.r.o. vítězům předali starosta města Vsetín pan Jiří Růžička, Dalibor Sedláček, ředitel školy, a místostarostka paní Simona Hlaváčová.

Cenu Austin Detonátor s.r.o. předala paní Kamila Janišová, která navíc obdarovala všechny oceněné hodnotnými upomínkami.

Mgr. Ivana Kahánková