Přípravka na koloběžkách

Přípravka na koloběžkách

V rámci branného dne jsme s žáky přípravného stupně absolvovali výlet s velký „ V“. Vyrazili jsme vláčkem do Ústí u Vsetína a odtud jsme vyjeli po cyklostzce do školy na KOLOBĚŽKÁCH! Pro některé z žáků bylo seznámení se s jízdou vlakem doslova prvotním setkáním. Ovšem o to větší mají všichni pochvalu, s jakou elegancí jsme do Ústí docestovali.  V Ústí jsme se už jen v rychlosti poučili o základních pravidlech bezpečného pohybu na cyklostezce a už nic nebránilo naší spanilé jízdě směr Vsetín. Cyklistický výlet jsme si všichni náramně užili.

Za bezplatné vypůjčení terénních koloběžek velmi děkujeme panu Romanu Pučkovi! Bez jeho vstřícnosti a ochoty bychom s dětmi na cyklostezku nemohli vyjet, jelikož jízdu na koloběžce ještě všichni samostatně nezvládají.

Mgr. Soňa Špitálská