Přípravy na Vánoce ve 4. třídě

Přípravy na Vánoce ve 4. třídě

Čas nám ve třídě neúprosně běží, a tak máme opět po roce Vánoce. Celý advent i předchozí čas jsme věnovaly přípravám na tyto svátky. Měli jsme to opravdu pestré a časově náročné. Nejdříve jsme začaly s nácvikem vánočního programu, s nímž souvisela výroba rekvizit a kulis, dále secvičení vánočního muzikálu „Přišla zima“, žáci museli zvládnout pěvecký, herecký i taneční um.

Hodiny pracovního vyučování jsme se žáky věnovali výzdobě třídy, výrobě vánočních dekorací, pečení perníčků i výrobě dárků a přáníček pro rodiče. Tyto přípravy nám zabraly mnoho času, a tak tady najednou máme poslední týden, než žáci odejdou na vánoční prázdniny. Za odměnu paní vychovatelka upekla pizzu, při které se sešla celá třída, a v přátelském duchu s vůní Vánoc jsme spolu prožili poslední dny ve škole.

Mgr. Pavla Andrýsková, Ba. Lenka Burdíková