Příslušníci Policie ČR navštívili naši školu

Příslušníci Policie ČR navštívili naši školu

Ve čtvrtek 7. února 2019 navštívili naši školu příslušníci Policie ČR, aby formou besedy seznámili žáky 4. a 5. třídy s problematikou nebezpečné pyrotechniky a kyberšikany. Besedu vedl por. Bc. Vladislav Malcharczik, tiskový mluvčí a preventista. Poučil žáky o nebezpečnosti pyrotechniky, o rizicích při nevhodném zacházení s pyrotechnikou. Žáci měli možnost podívat se na videa, která ukazovala jak správně s pyrotechnikou zacházet, jak se zachovat při nálezu munice z 2. světové války. Dále se žáci seznámili s pojmem „kyberšikana“, jak vzniká a jak jí předcházet, co dělat, když k ní dojde. Žáci měli možnost klást otázky a bylo vidět, že je téma besedy velmi zaujalo. Beseda proběhla v rámci prevence kriminality.

Zpracovala PaedDr. Iva Surovčáková