Programový den ve škole „ Vánoce na Valašsku“

Programový den ve škole  „ Vánoce na Valašsku“

Dne 3. 12. 2019 se žáci 1., 2., a 3. ročníku zapojili do aktivit souvisejících s přípravou na vánoce. Ráno všechny čekala na vsetínském zámku lektorka s připraveným programem týkajícího se vánoc. Nejprve připomněla žákům tradice a zvyky. Poté se žáci zapojili do tvoření. Měli možnost si vlastnoručně ozdobit skleněnou vánoční ozdobu a usadit ji do papírového domečku, který si taky vymalovali. Následovala prohlídka výstavy perníčků. I zde si mohli vyzkoušet namalovat svůj perník, i když jen křídou na tabuli. Po návratu do školy starší žáci zapískali spolužákům na flétničky a zarecitovali básničky vztahující se k adventu a zimě. Mladší žáci na oplátku zarecitovali koledy.  V rámci výtvarné výchovy si všichni namalovali krásný obrázek, který vyzdobí výstavní síň, kde budou vystaveny i výrobky žáků naší školy. Připravili si i vánoční přáníčka pro svou rodinu. První sníh, který děti po cestě doprovázel a  třpytky ve vlasech z vánočního tvoření rovněž přispěl k přicházejícím vánocům, na které se všichni těšíme. Aktivity tohoto dne byly financovány v rámci Šablon 2018.

Mgr. Ludmila Spitzerová