Projekt „ Chráníme přírodu v lokalitě Velké Karlovice“

Projekt „ Chráníme přírodu v lokalitě Velké Karlovice“

Dne 24. 5 2017 školní klub uskutečnil naplánovaný projekt na ochranu životního prostředí a přispět pomocí sbírání odpadu, který do přírody nepatří. Žáci čistili část ramene potoka, který se vlévá do řeky Bečvy. O této části je známo, že se zde vyskytují mloci, užovka stromová, ještěrky… Dále ve Velkých Karlovicích jsou koridory pro další ohrožené druhy zvířat, jako např. vlk šedý, medvěd, rys či muflon. Za dobře odvedenou práci jsme si opekli špekáčky a pochutnali na dobré zmrzlině. Pak jsme s dobrým pocitem za odvedenou práci a úsměvem na tváři nasedli do vláčku a zamířili k domovu.

Bc. Ludmila Slavíková