Projektový den ,,Adventní tvoření“

Projektový den ,,Adventní tvoření“

Dne 26. 11. 2019 jsme si s dětmi z vedlejší třídy užili adventní tvoření. Vyráběli jsme adventní věnce z přírodnin a různé další drobnosti na výzdobu třídy. Celý den se nesl v duchu předvánoční atmosféry a za zvuků koled jsme si tvoření náramně užili.

Akce byla hrazena z projektu ,,Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Kolektiv MŠ