Projektový den: Buďme kamarádi

Projektový den: Buďme kamarádi

Cílem projektového dne bylo ukázat dětem 2. – 5. třídy, jak se mají kamarádi chovat a co to slovo kamarád vlastně pro ně znamená. Pomocí her řešily modelové situace, učily se nejen projevovat svoje emoce a potřeby, ale i vcítit se do emocí druhých. Děti také zhlédly různá videa a měly podle nich popsat, jaký by kamarád vlastně měl být a jak by se měl chovat. Zazpívali jsme si písničku na téma kamarád, která se dětem velice líbila, a nakonec jsme si vytvořili plakát, kde jsme vystřihli své ruce a nalepili je. Plakát jsme si vystavili ve třídě, aby nám tento den připomínal a říkal nám, jak se máme ke svým kamarádům chovat, jak s nimi máme mluvit, zajímat se o ně a že si máme také odpouštět. Tento program se dětem velice líbil.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu a byla hrazena z projektu „Šablony 2018“.

Mgr. Hana Nováková