Projektový den: Hra na hraně

Projektový den: Hra na hraně

Realizaci projektového dne bylo předcházet problémovému hraní hazardních her, kde jsme se snažili žáky upozornit na hazardní hraní a jaké mohou být následky v životě. Podpořit je v tom, aby se dokázali zodpovědně rozhodovat a předcházeli tomu, aby se z mladých lidí stávali problémoví hráči. Žáci se dozvěděli o historii hráčství a jeho postupu až do současné doby. Měli možnost porovnat v čem bylo hráčství jiné tehdy a čím je jiné dnes.Žáci si měli formou her uvědomit, že výhra není jistá, a že prohry je mohou přivést do finančních, psychických a rodinných problémů. Žáci si začali více všímat negativních psychických důsledků, které by mohly nastat.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu a byla hrazena z projektu „Šablony 2018“.

Mgr. Hana Nováková